Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Thông báo

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
CBTT Trương Thị Mỹ Hạnh - không còn là CĐL 2022 20/12/2022
Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của HNX 2022 20/09/2022
Giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 10 2022 13/09/2022
Điều lệ Công ty Việt Thái – Tháng 08 năm 2022 2022 09/08/2022
CBTT thay đổi điều lệ 09.08.2022 2022 09/08/2022
CBTT Thay đổi số lượng CP lưu hành 2022 09/08/2022
CBTT về việc phát hành cổ phiếu 2022 13/07/2022
CBTT về ngày chốt danh sách cuối cùng 2022 13/07/2022
Hợp đồng kiểm toán 2022 2022 23/06/2022
CBTT CV đính chính và Nghị quyết số 13 17.06.2022 2022 17/06/2022
Nghị quyết số 13/2022/HĐQT phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu 2022 10/06/2022
CBTT phát hành cổ phiếu tăng vốn từ vốn chủ sở hữu 2022 27/05/2022
QĐ CTHĐQT uỷ quyền ký duyệt VB cho TGĐ 2022 19/05/2022
Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2022 19/05/2022
Nghị quyết thay đổi người đại diện pháp luật 2022 17/05/2022
Quyết định ban hành sơ đồ tổ chức Công ty 2022 10/05/2022
Thay đổi nhân sự – Kế Toán Trường 2022 04/05/2022
Thay đổi nhân sự – Phó Tổng giám đốc 2022 04/05/2022
Thay đổi nhân sự – Tổng giám đốc 2022 04/05/2022
NQ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc 2022 25/02/2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png