Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Thông báo

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 2019 31/05/2019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 2019 31/05/2019
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty 2019 11/05/2019
Giải trình báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán 2019 25/04/2019
Công văn giải trình BCTC năm 2018 2019 11/04/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị (Bầu Chủ tịch HĐQT) NK 2018 – 2023 2019 27/03/2019
Thông báo điều chỉnh ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 2019 13/03/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019 2019 09/03/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự hợp Đại hội cổ đông thường niên 2019 2019 13/02/2019
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2019 01/02/2019
Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty 2019 25/01/2019
Quyết định miễn nhiệm phó Tổng Giám Đốc 2019 25/01/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 2019 24/01/2019
Nghi quyết cử ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng Giám Đốc 2019 23/01/2019
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 2019 23/01/2019
Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2019 18/01/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2019 17/01/2019
Nghị quyết cử bà Mai Phan Cẩm Tú đảm nhận công tác Kế Toán Trưởng 2019 15/01/2019
Nghị quyết cử ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức quyền Chủ tịch HĐQT 2018 01/11/2018
Báo cáo về ngày chở về thành cổ đông lớn 2018 01/11/2018
  • ««
  • «
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
  • »»
  • zalo.png