Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Thông báo

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2020 14/03/2020
Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 2020 14/03/2020
Quyết định lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ chí Minh 2020 13/03/2020
Thông báo về việc thay đổi Nhận diện thương hiệu 2019 31/12/2019
Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng 2019 04/10/2019
Quyết định miễn nhiệm Kế Toán Trưởng 2019 04/10/2019
Quyết định miễn nhiệm Giám Đốc Tài Chính 2019 04/10/2019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi lần thứ 6) 2019 16/09/2019
Quyết định miễn nhiệm quyền Tổng Giám Đốc 2019 09/09/2019
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 2019 09/09/2019
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc 2019 09/09/2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2019 13/08/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 2019 06/08/2019
Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng Giám Đốc 2019 27/07/2019
Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám Đốc 2019 27/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 2019 26/07/2019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn 2019 24/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 2019 24/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 2019 20/07/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 2019 20/07/2019
  • ««
  • «
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
  • »»
  • zalo.png