Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
CBTT về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài 2022 30/11/2022
Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty 2022 2022 15/07/2022
Phụ lục III – Người nội bộ – Nguyễn Quang Vinh 2022 20/04/2022
Tài liệu sau ĐHĐCĐ 2022 2022 20/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 20/04/2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 20/04/2022
Điều lệ Công ty năm 2022 2022 19/04/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Cập nhật lần 1) 2022 08/04/2022
Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 08/04/2022
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 25/03/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 25/03/2022
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 24/02/2022
NQ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 24/02/2022
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2021 16/03/2021
Quy chế tài chính Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 2021 2021 03/03/2021
Ban hành điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 2021 2021 03/03/2021
Tài liệu sau ĐHĐCĐ thường niên 2021 2021 03/03/2021
Quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2021 02/03/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 2021 02/03/2021
Biên bản họp ĐHĐCĐ thuờng niên năm 2021 2021 02/03/2021
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png