Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 01/04/2023
Biên bản kiểm tra, Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 và Nghị quyết 2023 01/04/2023
Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 29/03/2023
Bổ sung Hồ sơ hành chính ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 29/03/2023
Thư mời họp và tài liệu ĐHCĐ năm 2023 2023 09/03/2023
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 14/02/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 14/02/2023
CBTT về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài 2022 30/11/2022
Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty 2022 2022 15/07/2022
Phụ lục III – Người nội bộ – Nguyễn Quang Vinh 2022 20/04/2022
Tài liệu sau ĐHĐCĐ 2022 2022 20/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 20/04/2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 20/04/2022
Điều lệ Công ty năm 2022 2022 19/04/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Cập nhật lần 1) 2022 08/04/2022
Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 08/04/2022
Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 25/03/2022
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 2022 25/03/2022
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 24/02/2022
NQ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2022 24/02/2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png