Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Công bố thông tin ĐHCĐ 2024 2024 25/06/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 22/06/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 01/06/2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 2024 28/05/2024
NQ HĐQT vv gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024 2024 19/04/2024
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 09/04/2024
TB mời họp ĐHĐCĐ 2024 2024 30/03/2024
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 27/02/2024
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2024 27/02/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 01/04/2023
Biên bản kiểm tra, Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 và Nghị quyết 2023 01/04/2023
Bổ sung Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 29/03/2023
Bổ sung Hồ sơ hành chính ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 29/03/2023
Thư mời họp và tài liệu ĐHCĐ năm 2023 2023 09/03/2023
TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 14/02/2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2023 14/02/2023
CBTT về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài 2022 30/11/2022
Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty 2022 2022 15/07/2022
Phụ lục III – Người nội bộ – Nguyễn Quang Vinh 2022 20/04/2022
Tài liệu sau ĐHĐCĐ 2022 2022 20/04/2022
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png