Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Thông báo

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Thông báo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 2020 20/07/2020
Thông báo ủy quyền công bố thông tin 2020 23/06/2020
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020 23/06/2020
Thay đổi ủy quyền công bố thông tin 2020 15/06/2020
Hợp đồng kiểm toán 2020 15/06/2020
Quyết định chọn Công ty kiểm toán 2020 13/06/2020
Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giảm đốc 2020 11/06/2020
Quyết định lập Công ty TNHH Cáp Điện VTC 2020 10/06/2020
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 2020 05/06/2020
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 2020 30/05/2020
Về việc cơ cấu bộ máy tổ chức có thẩm quyền của HĐQT 2020 30/05/2020
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi ngày 28/05/2020 2020 30/05/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu 2020 22/05/2020
Về việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc 2020 09/05/2020
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 2020 08/05/2020
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng 2020 08/05/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Mekong 2020 23/04/2020
Thông báo về việc thành viên HĐQT từ nhiệm 2020 15/04/2020
Quyết định lập chi nhánh tại Cần Thơ 2020 26/03/2020
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 2020 24/03/2020
  • ««
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png