Việt Thái giao hàng gói thầu SCL ngày 25/06/2022

Công trình: Các công trình SCL lưới điện 22kV năm 2022 – Đợt 1

Gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế Thị xã Phú Mỹ năm 2022 – Đợt 1

987a48542a9ce9c2b08d2

B4cfd1efb327707929361

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Danh mục sản phẩm