Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Giao hàng

Việt Thái giao hàng Công trình SCL – Đợt 1

  • 29/08/2022

Việt Thái giao hàng công trình: Các công trình SCL lưới điện 22kV năm 2022 – Đợt 1. Gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế Điện lực Đất Đỏ năm 2022 – Đợt 1

Việt Thái giao hàng công trình: Các công trình SCL lưới điện 22kV năm 2022 – Đợt 1

Gói thầu: Thi công sửa chữa lưới điện trung, hạ thế Điện lực Đất Đỏ năm 2022 – Đợt 1


Việt Thái giao hàng Công trình SCL – Đợt 1

Việt Thái giao hàng Công trình SCL – Đợt 1

Việt Thái giao hàng Công trình SCL – Đợt 1

zalo.png