Việt Thái Cable - Quá trình hình thành và phát triển

Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 1973
Thành lập với tên gọi Việt Thái Dạ Kim
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 1979
Đổi tên thành Xí Nghiệp Việt Thái - trực thuộc Công ty Dây cáp điện Việt Nam
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 1990
Đa dạng hóa sản phẩm
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2001
Tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất, năng lực 10.000 tấn/năm
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2005
Phân tách thành Công ty Cổ phần Việt Thái với vốn điều lệ 12 tỷ. Đăng ký chứng khoán.
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2007
Mở rộng sản xuất kinh doanh
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2008
Đổi tên thành Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2009
Xuất khẩu Campuchia
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2011
Xuất khẩu Myanmar
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2013
Kỷ niệm 40 năm thành lập
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2015
Hợp đồng 15 tỷ với Điện lực Đồng Nai
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2017
Hợp đồng 21 tỷ với Điện lực Đồng Nai
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2018
Hợp đồng 27 tỷ với Điện lực Đồng Nai
Logo Vt Xanh Trang Hungit
Năm 2020
Mở 2 chi nhánh VTC-HCM và Cần Thơ

Danh mục sản phẩm