Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3
Du-CV ...-0,6/1kV - CÁP DUPLEX 2 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Du-CV ...-0,6/1kV - CÁP DUPLEX 2 LÕI , RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

Phạm vi áp dụng:

Cáp Du CV...- 06/1kV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 6612 / IEC 60228 TCVN 5935-1 / IEC 60502-1 TCVN 5064 - 1994; TCVN 5064 : 1994/SĐ 1 : 1995

Click xem hướng dẫn sử dụng
Gọi ngay
zalo.png