Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

tiêu chuẩn 1
tiêu chuẩn 2
tiêu chuẩn 3

Đại hội cổ đông

Lọc theo năm
TÀI LIỆU NĂM XEM TẢI NGÀY ĐĂNG
Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng 2020 11/12/2020
Nghị quyết thoái vốn tại Công ty TNHH cáp điện VTC 2020 05/12/2020
Công bố thông tin Công văn số 849/2020/CV-VT 2020 07/10/2020
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 30/07/2020 2020 30/07/2020
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020 30/07/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020 20/07/2020
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 20/07/2020
Thông báo chốt danh sách cổ đông 2020 26/04/2020
Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái Sửa đổi bổ sung ngày 26/04/2020 2020 26/04/2020
Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 2020 26/04/2020
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 2020 26/04/2020
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2020 2020 26/04/2020
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020 2020 26/04/2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 (Cập nhật lần 2) 2020 24/04/2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 (Cập nhật lần 1) 2020 22/04/2020
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020 2020 16/04/2020
Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên 2020 2020 07/04/2020
Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên 2019 2019 27/03/2019
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019 2019 27/03/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019 2019 09/03/2019
  • ««
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • »»
  • zalo.png